Giv ansvaret tilbage til borgerne

Vi skal give ansvaret tilbage og derigennem opnå ejerskab og forpligtelse

At bo i et samfund sammen med andre mennesker indbefatter at skulle være sin egen rolle bevidst. Du får det tilbage du giver, kunne jeg fristes til at sige.

For eksempel er vores hverdag også omfattet af at være ansvarlige for de gerninger vi gør, både på vores egen adresse og på vores arbejdsplads. forskellen er, at på arbejdspladsen ved vi det har en direkte påvirkning af løn checken hvis vi overtræder de forventninger der er til os. Men er det ikke ligedan i vores liv udenfor arbejdspladsen?

Hverdagen kan unægtelig være hård, med mange timer på arbejdet for at skaffe til dagen og vejen, og så hjem og yde i familien, og derefter er der måske energi tilbage til at yde for andre.

Og det er det lille ekstra der er så vigtigt.

Vi lever i et samfund hvor rigtig meget tages for givet bliver leveret af et offentligt system. Samtidig forstår mange ikke at økonomien bagved det, at altid forvente at alt bliver ordnet for mig, betyder at penge skal findes et budget for at betale. Så er det kæden ikke længere hænger sammen for mig.

Jeg vil gerne give, også via skattebilletten, til de mennesker der reelt mangler. Men jeg vil også samtidig kunne forvente af mine naboer og medborgere at de bidrager, enten ved at betale eller ved indsats.

Den kultur vi har fået fremelsket, hvor det enten er legitimt at bare købe ydelsen eller i den anden grøft at forvente den bliver foræret er ikke sund for vores samfund.

Vi skal finde tilbage til gode værdier hvor vi passer på hinanden, hvor vi investerer lidt af os selv i andre mennesker, der hvor opgaven ikke partout skal løses af specialister, men kunne gøres af os selv.

Ansvaret vi påtager os derved giver frihed til at det kommunale budget kan strækkes endnu længere. Vi kan få mere værdi for skatte betalingen.

Et par eksempler kunne være fra min egen verden

Når jeg lægger timer i en hal som frivillig træner snart igennem 25 år for at spille volleyball, så er det absolut ikke for egen økonomisk vinding. Men fornøjelsen ved at møde mennesker, de unge der spiller i klubben eller forældre eller mine venner og bekendte der er kommet til igennem netværket ad åre, så er belønningen for mig at være med til at gøre en forskel for dem i hverdagen. Jeg nyder hvert øjeblik, når et ungt menneske vokser med en opgave, som spiller der forstår en teknisk vinkel såvel som en oranisatorisk opgave de løser.

Gaven er at de på vejen fremad også oplever at de har et ansvar, og derfor er de omhyggelige og gør sig umage, hvilket betyder de passer bedre på de ting de er med til at skabe.

I skolen kunne vi med fordel også involvere eleverne endnu mere, for at de herigennem tager ejerskab for deres egne faciliteter. Om det er indretning af et sofa område eller det er ombygning af skolegården.Tag dem med på råd og gør dem med-ansvarlige og skab derigennem respekt om værdierne

Vores kræmmerfestival her i Ballerup, som jeg har været en del af siden starten i 1999, er også et eksempel på hvordan vi er en masse meget forskellige mennesker der har fundet sammen for at skabe noget værdifuldt. Det er ikke kun selve oplevelsen når der er fest i Harrestrup Ådal, men sandelig også fællesskabet om at skabe eventen og forme det på en måde hvor vi tror på vi kan skabe et økonomisk overskud. Igen lægger 2-300 mennesker rigtig mange timer frivilligt i at afvikle tre dages fest, fordi vi sammen tager ansvaret for at skaffe økonomi til vores foreninger i kommunen.

Når jeg i december stiller op som risengrød leverandør til mine børns klasser som en hyggelig tradition, så gør jeg det for at de skal opleve en glæde, og min tid jeg, som jeg investerer, giver mig en god fornemmelse indendi, en lille belønning for mig selv.

Så vær med til at skabe det gode liv – Tag ansvar og vis derigennem dine nærmeste overskud. Og du får det garanteret retur