Et godt seniorliv

  • Vores ældre skal prioriteres
  • Hurtig visitation til hjemmepleje
  • Effektiv genoptræning
  • Hurtig ekspedition af hjælpemidler
  • Længst mulig i egen bolig
  • En værdig død