Min politik

Ballerup Kommune - tre byer

pige løber i skoven

Vores program hedder Den Grønne Tråd og beskriver vores syn på det vi gerne ser går igennem alt arbejde i kommunalt regi

Vores fire søjler betegner således vores syn på værdierne

Tryghed  Ansvarlighed         Udvikling               Realisme

Disse 4 værdier ser vi som fundamentet i den konservative kommune, og dermed det udgangspunkt vi vil bruge til at sikre borgerne de kommunale kerneydelser.

Det er også grundlæggende konservative værdier, som er bærende for vores politik, og dermed for alle de beslutninger vi træffer.

Det er værdier der kan mærkes og bruges i alle kommunale og politiske funktioner, og derfor har vi ikke et langt kommunalpolitisk program med detailløsninger på alt.

”Vores konservative værdier er praktiske og relevante”.

Værdierne kan ikke bare stå alene. Derfor hører der selvfølgelig en forklaring med på den enkelte konservative værdisøjles betydning.

I disse specificeres betydningen helt konkret ud på de forskellige kommunale områder.

Ansvarlighed, Udvikling, Realisme og Tryghed er bærende værdier i den konservative kommune.

Vores lokale mærkesager