Et aktivt fritidsliv

  • Vi skal prioritere vores frivillige foreninger
  • Nemmere administration for foreninger
  • Øge fokus på tværs af administrationen
  • Byudvikling der understøtter et aktivt og attraktivt lokal område
  • Opnå bedre sundhed igennem ægte Åben Skole og reel gennemførelse af skolereform

Vi skal prioritere vores foreninger og deres frivillige, der igennem deres indsats viser unge såvel som gamle hvordan livet leves. De skaber fællesskaber hvor glæden er i centrum, og hvor frivilligheden, både som udøver og leder er værktøjet der skaber ansvarlighed og sammenhold

Vi er privilegeret med flotte sportsfaciliteter der kan rumme masser af aktiviteter. For Skovlunde og Måløv området er disse udnyttet maksimalt, da befolkningssammensætningen her betyder at vi har mange udøvere, så når vi taler byudvikling skal vi også tænke nærhed ind. Jonstrup området bliver i de næste 10 år også presset når ny-byggeri tiltrækker nye borgere. Vi kan ikke forvente at familierne kan finde tiden til at transportere sig på tværs af kommunen for at dyrke deres sport, men derimod må vi fremme muligheden for at der er tilbud lokalt.

Når vi by udvikler skal vi derfor også tænke faciliteter ind der sikrer byen bliver levende lokalt. Der skal ikke blot være indkøbsmuligheder, men også sportsfaciliteter og infrastruktur der gør det muligt at være aktive. Unge mennesker leder efter boliger i områder hvor der er muligheder ud over bare et sted at sove. Og de fravælger kedelige bydele!

Cykelstierne på kryds og tværs af kommunen er en god mulighed for at vores børn kan transportere sig selv sikkert, men de færreste børn på 12 år bryder sig om at cykle hjem fra Skovlunde til Ballerup en sen november eftermiddag når mørket har sænket sig kl 17. Vi må derfor se på vores infrastruktur og enten på sigt etablere bedre muligheder for lokale tilbud eller at kunne flytte mennesker rundt i byen på sikker vis.

Vi skal øge fokus på at vores kommunale sektorer arbejder sammen og ikke lever i parallelle universer. Hvis vi skal lykkes med at aktivere nogle af de mange borgere der ikke naturligt kommer i foreningerne, fordi de aldrig har mødt dette, skal vi fremme at vores opsøgende teams kender de tilbud foreningslivet tilbyder. Igennem et aktivt liv vil vi kunne spare fremtidige indsatser, og vi er med til at skabe aktive sunde borgere der endnu bedre tager vare på sig selv