Hvad er din lidt mere præcise holdning til heldagsskolerne?

Heldagsskolerne er et fantastisk tiltag HVIS det er inden for de rammer de er tænkt. Hvis du kigger på loven, så er der blandt andet opremset at vi skal tilbyde 45 minutters motion alle dage. Idræt tæller med her, men det betyder at der er plads til 2-3 gange mere i den understøttende undervisning. Lad os se det ske snarest her i Ballerup – vi skal udnytte muligheden!

Desuden skal du også huske at intentionen er 6-7 timers undervisning per dag er målet, ikke at de skal være i skole 8 timer / hele dagen, når blot årsværket nås, som er forskelligt for de yngste, mellemste og ældste.

Og endelig er der undervisningens kvalitet. Jeg oplever den understøttende undervisning som en parkering, mere end et reelt tilbud. Mine yngste søn går på Søagerskolen i Smørum, og her har man fint kunne få en to-lærer ordning til at fungere, altså kan Frederik få ekstra udfordringer af den ene lærer, mens den anden lærer kan tage sig af en anden gruppe, eller pigerne har den ene lærer og drengene den anden. Et flertal i vores socialdemokratiske flertals kommunalbestyrelse her i Ballerup ville ikke være med til dette, så min yngste datter må nøjes med en lærer eller pædagog i sine timer på Skovlunde Nord. Lidt ærgerligt vi ikke kan satse på det i vores kommune.

 

(dette blog indlæg er resultatet af en førstegangsvælgers fantastiske spørgsmål til mig som kandidat – og dermed også en chance for mig til at rent faktisk formulere mig om dette)